Osnove fizike III (2018.-2019.)Line

Line

Nastavni materijali:

           Valovi
           Akustika
           Optika, do leća
           Optika - leće
           Fizikalna optika
           Uvod u atomsku fiziku

Line
Ova stranica je u eksperimentalnoj fazi.
Sve Vaše sugestije, primjedbe i doprinose uputite na:
Animirani gif za E-mail

branko[at]fizika.unios.hr

Line