FIZIKA - KONCEPTUALNA PITANJA

Line

Dobro došli
Većina zadataka u zbirkama su zadaci s razumijevanjem. Ako želite vidjeti rezultate testa unesite Vašu e-mail adresu te ime i prezime. Nakon izbora odgovora treba izabrati Submit.
Ako želite vidjeti sva pitanja (ili promijeniti redoslijed odgovaranja) izaberite Outline.
Rezultate testa dobijete kada odgovorite na sva pitanja.
Na svakom od pitanja imate 5 ponuđenih odgovora. Klikom miša izaberite onaj prijedlog za koji mislite da je točan.
Na kraju testa možete vidjeti Vaš rezultat.

Popis zbirki:

Line
Elektricna_struja

Popis testova:

           Titranje
           Mjerenje
           Elektrostatika
           Električno polje
           Električna struja i otpor
           Interferencija


Line

Osvrt:
- Ponuđene zbirke zadataka prvenstveno služe našim studentima za provjeru naučenog gradiva.
- Pojedini dijelovi zbirki mogu se koristiti i u srednjim školama, kao priprema učenika za polaganje mature iz fizike.
- Pitanja sam prikupljao zajedno s asistentima i mojim studentima.
- Ako imate slična pitanja u digitalnoj formi, vrlo rado ćemo ih prirediti u formi kviza.

Line
Ova stranica je u eksperimentalnoj fazi.
Sve Vaše sugestije, primjedbe i doprinose uputite na:
Animirani gif za E-mail

branko[at]fizika.unios.hr

Line